Parket dvoslojni


 Parket dvoslojni

DVOSLOJNI PARKETI

Dvoslojni parketje najprimereniji za montažu na pod sa toplovodnim podnim grejanjem. Nisu primereni parketi koji imaju plemeniti gornji sloj od sledećih vrsta drveta: Bukve, Kanadski javor, Jatoba i Maslina.

Dvoslojni gotovi parket sastavljen je od daščica manjih dimenzija koje na sve četiri strane imaju pero ili utor. Parket je sastavljen od dva sloja. Osnova može biti vezana ploča, HDF ploča ili sloj smreke, breze, hevee ili topole. Gornji 3,5-6 mm debeo sloj je od prvoklasnog (plemenitog) drveta. Površina je već obrađena – brušena i 6-7 puta lakirana ili UV uljena.

Dvoslojni gotovi parket se lepi na pod celom površinom, zato savetujemo da montažu obavi stručno lice, parketar. Posebno treba biti pažljiv pri montiranju parketa na toplovodno podno grejanje, gde treba strogo pratiti uputstva za montiranje, koja obuhvataju i režime grejanja pre, za vreme i nakon obavljenog posla. U ponudi su različite vrste drveta. Parketne daščice mogu biti bez čvorova i beljika ili veoma živopisne, različitih nijansi.

Klasifikacija parketa u odnosu na izgled gornje površine:
Select, Natur, Rustik

Dvoslojni parketi se po sastavi dele na:
FINELINE | ČETRISTRANA V FUGA


FINELINE

ČETRISTRANA V FUGA